Excel

Toimintojen järjestys

Order Operations

Excel

Kaavaa arvioidessaan Excel noudattaa tavanomaista matemaattista protokollaa, jota kutsutaan operaatioiden järjestykseksi. Ensin arvioidaan suluissa olevat lausekkeet. Seuraava Excel ratkaisee kaikki eksponentit. Eksponenttien jälkeen Excel suorittaa kertomisen ja jakamisen, sitten yhteenlaskemisen ja vähentämisen. Jos kaava sisältää ketjutus , tämä tapahtuu normaalien matemaattisten operaatioiden jälkeen. Lopuksi Excel arvioi loogiset operaattorit , jos läsnä.

  1. Sulkeet
  2. Eksponentit
  3. Kertolasku ja jako
  4. Yhteen-ja vähennyslasku
  5. Ketjutus
  6. Loogiset operaattorit


^