Excel

Excel VAR.P -toiminto

Excel Var P Function

Excel VAR.P -toimintoYhteenveto

Excel VAR.P -funktio palauttaa varianssin koko populaatiossa. Jos tiedot edustavat otosta populaatiosta, käytä VAR.S-funktiota.

Tarkoitus Hae populaation vaihtelu Palautusarvo Laskettu varianssi Syntaksi = VAR.P (numero1, [numero2], ...) Argumentit
  • numero 1 - Ensimmäinen numero tai viite.
  • numero 2 - [valinnainen] Toinen numero tai viite.
Versio Excel 2010 Käyttöohjeet

VAR.P-funktio laskee varianssin tiedoille, jotka edustavat koko populaatiota. Varianssi mittaa, kuinka pitkälle tietojoukko on levinnyt, mikä antaa sinulle yleisen kuvan tietojen levittämisestä. VAR.P-toiminto voi hyväksyä enintään 254 argumenttia.Variaatiotoiminnot Excelissä

Alla olevassa taulukossa on yhteenveto Excelissä käytettävissä olevista muunnostoiminnoista.Nimi Tietojoukko Teksti ja loogiset tiedot
MISSÄ Näyte Ohitettu
LOIMI Väestö Ohitettu
JONKA Näyte Ohitettu
VAR.P Väestö Ohitettu
OLLA Näyte Arvioitu
LOIMI Väestö Arvioitu

Huomautuksia

  • VAR.P olettaa, että tiedot edustavat koko väestöä. Jos tiedot edustavat otosta, laske varianssi VAR.S.
  • VAR.P arvioi vain viitteissä olevia lukuja ohittaen tyhjät solut, tekstin ja loogiset arvot, kuten TOSI tai EPÄTOSI.
  • Argumentit voivat olla numeroita tai nimiä, taulukoita tai viitteitä, jotka sisältävät numeroita.
  • Argumentit voivat olla kovakoodattuja arvoja viitteiden sijaan.
  • Voit arvioida loogisia arvoja ja / tai tekstiä käyttämällä VARPA-toimintoa.


^