Excel

Excel HEX2DEC -toiminto

Excel Hex2dec Function

Excel HEX2DEC -toimintoYhteenveto Excel HEX2DEC -funktio muuntaa heksadesimaaliluvun desimaaliekvivalentiksi. Tarkoitus Muuntaa heksadesimaaliluvun desimaaliksi Palautusarvo Desimaaliluku Syntaksi = HEX2DEC (luku) Argumentit
  • määrä - Heksadesimaaliluku, jonka haluat muuntaa desimaaliksi.
Versio Excel 2003 Käyttöohjeet
  • Syötettävän numeron on oltava pienempi tai yhtä suuri kuin kymmenen aakkosnumeerista merkkiä, muuten funktio palauttaa #NUM! virhearvo.
  • Heksadesimaaliluvun sisäinen (binaarinen) esitys käyttää kahden komplementtimerkintää. Ensimmäinen bitti osoittaa, onko luku positiivinen vai negatiivinen, ja muut 39 bittiä osoittavat luvun suuruuden.


^