Excel

Excel-OSOITE-toiminto

Excel Address Function

Excel-OSOITE-toimintoYhteenveto

Excel-OSOITE-funktio palauttaa solun osoitteen annetun rivin ja sarakkeen numeron perusteella. Esimerkiksi = ADDRESS (1,1) palauttaa $ A $ 1. ADDRESS voi palauttaa osoitteen suhteellisessa tai absoluuttisessa muodossa, ja sitä voidaan käyttää soluviitteen rakentamiseen kaavan sisällä.

kuinka laskea merkkejä Excel-solussa
Tarkoitus Luo solun osoite annetulta riviltä ja sarakkeelta Palautusarvo Solun osoite nykyisessä tai annetussa laskentataulukossa. Syntaksi = ADDRESS (rivinumero, sarakanumero, [abs_num], [a1], [taulukko]) Argumentit
  • rivinumero - Solun osoitteessa käytettävä rivinumero.
  • col_num - Solun osoitteessa käytettävä sarakkeen numero.
  • abs_num - [valinnainen] Osoitetyyppi (eli absoluuttinen, suhteellinen). Oletusarvo on absoluuttinen.
  • a1 - [valinnainen] Viitetyyli, A1 vs. R1C1. Oletusarvo on A1-tyyli.
  • arkki - [valinnainen] Käytettävän laskentataulukon nimi. Oletusarvo on nykyinen taulukko.
Versio Excel 2003 Käyttöohjeet

Luo osoite ADDRESS-toiminnolla annetusta rivistä ja sarakkeen numerosta. Esimerkiksi: 
 ADDRESS (1,1) returns $A  ADDRESS (1,1,4) returns A1

Abs_num avain:
1 tai jätetty pois absoluuttinen
2 Absoluuttinen rivin suhteellinen sarake
3 Suhteellinen rivin absoluuttinen sarake
4 Suhteellinen

^